Varför rörligt material är viktigt för ditt företags digitala marknadsföringsstrategi

I den här artikeln kommer vi gå igenom några exempel på hur animerade reklamfilmer har hjälpt våra kunder i deras resa att nå ut till konsumenter och diskutera några fördelar med att använda rörlig bild i er digitala marknadsföringsstrategi. 

Genom åren så har vi på Animerad Reklamfilm producerad animerade förklaringsvideos till företag inom en rad olika industries – FMCG, tech, säkerhet, bilindustrin och detaljhandeln med flera. 

366 Security & Compliance kontaktade oss och ville kommunicera fördelarna med deras betalningstjänst Hub Solution på ett tydligt och enkelt sätt. Målet var att göra konsumenter och möjliga investerare intresserade i den smarta lösningen. Videon skulle även fungera som ett sätt att få kunderna att röra sig längre ner i säljtunneln närmare ett slutgiltigt köp. Målgruppen var aktiv inom den finansiella sektorn, e-handels sektorn och inom besöksnäringen på en internationell nivå. Eftersom 366 Security & Compliance erbjöd en komplex produkt med många funktioner och ett brett appliceringsområde, så var utmaningen för oss på Animerad Reklamfilm att visualisera och leverera fördelarna på ett effektivt och tilltalande sätt. Resultatet blev en informativ, text-rik och modern animerad reklamfilm som förmedlar funktionen, en tydlig call-to-action och flertalet exempel på hur tjänsten kan användas. Filmen publicerades i 366’s digitala kanaler så som Instagram, YouTube och på deras egna hemsida. 

Vad är då den gemensamma nämnaren mellan de växande plattformarna TikTok, YouTube och Instagram? Jo nämligen rörligt material. Enligt en undersökning som utfördes på marknadschefer i USA, så resulterar rörligt material i mycket högre utsträckning i bättre click-through rates, ökade konverteringar och större varumärkeskännedom än stillbilder. 

Expedia Group i Tyskland utförde ett stort A/B test där de jämförde hur ett foto och en film med samma text, länk och uppmaning presterade. Båda annonserna riktade in sig på samma målgrupp, hade samma budget och placering på Facebook. Efter 7 dagar av testet, så hade filmen attraherat 3.5 gånger fler klick än den statiska bilden och hade resulterat i dubbelt så många exponeringar. 

Nyligen publicerades den årliga rapporten “svenskar och internet” av Internetstiftelsen som uppgav att 8 av 10 internetanvändare i Sverige besöker YouTube åtminstone en gång i månaden. Den största drivkraften till att besöka YouTube var för att det är “informativt”. 56% av besökarna till YouTube sa att se tittade på “instruktionsvideos” och 35% av besökare använde det för att undersöka nya tjänster och produkter. 

Om du inte redan är övertygad om att video är ett nödvändigt tillägg till din digitala marknadsföringsstrategi, så visade en rapport från Statista att 45% av Europeiska internetanvändare tittar på mer än en timme på video från Facebook och Instagram i veckan. 

Vi på Animerad Reklamfilm kan producera filmer för alla era sociala kanaler, i stående format och landskapsformat för att kunna optimera era kampanjer i digitala kanaler såsom TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook och Instagram. Med tanke på den stora skillnaden mellan målgrupperna som befinner sig på respektive plattform så anser vi att det är absolut nödvändigt att finnas på alla sociala kanaler. På Snapchat så spenderar användare cirka 2,6 sekunder per reklam – låt oss hjälpa dig att fånga användarens uppmärksamhet och få dem att titta klart på hela annonsen.  

Kontakta oss på Animerad Reklamfilm så kan vi ge rådgivning kring hur ert företag kan skapa det bästa materialet för marknadsföringen av era produkter eller tjänster. Vi har en bred erfarenhet av att producera, designa och distribuera rörligt material för både en regional, nationell och internationell nivå.  

Maximera användningen av video

There are two questions that our customers always ask:

”How should we use a commercial in our marketing?”

And ”How do I maximize the spread of a video?”

I will show you strategies that have not only been tested by us, but also by our customers. The strategies are centered around video, but some can be used without video.

You can categorize what you should do to get the most out of the film into two categories:

Free, and Paid.

Here are the first tactics in the series:

TIP # 1.) Post the movie on the website

Believe it or not, we have customers who buy a video but do not even post it on the website.

Your website is a perfect place to show the movie. The film will be the first thing people see when they end up on the website, and there it helps to push potential customers one step further in your sales process.

So, instead of just posting the movie on Youtube …

Make sure that the video is actually visible on the website, and that it is obvious that it is a video. Can a 10 minute job give you 54% more views?

Yep, and I’ll show you how …

Just do this:

TIP # 2: Upload the video on social media

You already know that social media is a perfect place to engage your customer group, and increase your chances of reaching their network when people share your video.

But are you uploading the video ”natively” on your company’s social media?

I do not mean link to the Youtube video on the company’s Facebook page. I mean upload the video directly to Facebook

First of all, what is a ”landing page”?

As the name suggests, it is a site that people ”land on”. For example, when a person clicks on a Google ad, then the page the person is taken to is a landing page see.

Simple, right?

Yes, but this is where many companies make mistakes.

They let the homepage of the website act as a landing page. It is seldom a good idea to send ad traffic to a homepage.

The problem with the home page is that there are often too many options to choose from:

Should I read an article?
Should I sign up for something?
Should I click on a link in the menu?
Should I click away to the company’s Facebook page?
Should I share the website?
And so on…

This gives visitors too many choices and therefore they may miss the most important choice.

Instead, send traffic from your ads to a landing page that focuses on one thing: getting the customer to do what you want. It should only require ONE decision. A Yes or No question.

TIP # 3: Send the video to the company’s email list

Film is a great way to stand out in the inbox.

Therefore, it is a good idea to email the company list with a link to the video.

Feel free to ask people to comment, like and share as well.

People who are already customers of yours will want to like and share the movie with friends.

It can be as simple as this:

BONUS TIP: I also usually recommend that your sellers link to the movie in their emails. For example, if a customer wants to know more about the service, the sellers can link to the film in the email. Perfect before a sales call.

TIP # 4: Sell with video at conferences & fairs

This tactic got a company to go from 2 new customers per trade show to get 90 new customers in two days. This company used a fun and informative animated video that they showed on iPads

It might not have been easy to execute this tactic a couple of years ago. Now just make a good video and buy a pair of iPads.

How a company went from 2 to 90 customers in 48 hours

An American company had problems getting customers in during trade fairs and conferences. On average, they only got 2 new customers per trade fair.

The biggest problem was that they did not sell anything in the booth …

So they decided to switch tactics and sell something with the help of an animated commercial.

The following tactics gave the company 90 new customers at ONE FAIR.

How did it happen?

The booth at the fair was set up with 9 iPads and headphones. There, people could watch the company’s entertaining and explanatory video.

To attract people, they had a large headline over the booth that said:

”Get 100 FREE Customers”

In addition, the staff wore red shirts that read:

”What would you do with 100 FREE customers? Ask us how!”

The only thing the staff said to people passing by was, ”Wanna see a funny video?”

Then they got to watch this video:

http://www.youtube.com/watch?v=da9QGgKR558

The offer was to set up a free Google account and buy some ads for the customer for $ 20. And in this way give the customer 100 free clicks to the website.

Here are the results the company received from the fair:

2000 went to the fair
603 visited the booth
421 put on the headphones and watched the video
87 bought the offer for $ 20 right after watching the movie
19 bought another offer for $ 500 a month
23 bought the $ 500 offer after the fair when the company followed up on the phone.

If we do the math on it …

42 x $ 500 * 8.6

How good is it ?!

Tip # 5: Use Video At Meetings & Presentations

Many companies have meetings and presentations …

The problem is that they use Powerpoint. It can work. But it is usually very detailed and boring.

Here’s how to get more business out of meetings using video:

1.) View the video before the meeting. Ask your salespeople to email the video to the customer before the presentation. Then the customer gets an understanding and interest in the product even before the meeting.

2.) View the video at the beginning of the meeting. Just like # 1, you can create understanding and interest before you start selling. A good strategy is to let the video present the very concept behind the product or service. And then you, or the seller, go into details.

Quite simply, right?

Yep, and many of our customers today use video in their meetings very successfully.

BONUS TIP: Link to the movie in your signature

Have a link to the video in your signature as well. Also ask your salespeople to link to the movie in their signatures.

This way, everyone you contact via email will be able to see and click on the link.

TIP # 6: Get a person with a large network to share the video

One of the best ways to distribute a video is if someone with a large network shares your video.

Do you know anyone who is famous?

Or a person who has many followers?

In any case, you want to find a person that your customer group listens to, looks at and is interested in.

For example, it could be people you know:

Partners
Family
Friends
Affilliates

Or people you do not know:

Experts
Media & News Sites
Celebrities
Bloggers

With their help, you can reach more people than you can do alone.

A single person can help you properly.

Do not you believe me?

Here is an example:

Imagine that the total number of people you reach on Facebook, Twitter and YouTube is 1,000.

And you have a partner who shares your video with his 10,000 followers.

In this case, a single partner would lead to 9000 extra people watching the video.

Would it have a positive impact on your business?

Of course, and your video is instantly more believable if someone else shared it.

Who would you trust the most: An unknown person trying to sell you a product or service. Or a close friend who warmly recommends a product?

A close friend of course!

There is almost always someone who also gets something out of showing the video.

Answer this:

Who on my network would like to share my video?
Who do I want to share my video with?

And then ask that person to share the video!

However, keep this in mind before asking anyone to share the video:

Is my video relevant to their followers?
Does my video go hand in hand with their goals?
If they shared my video, would that make them look good?

Ok, when you’ve found a person you want to share your video with …

What’s the key to getting this person to share the video for free?

You need to understand what the person wants to share, and what their followers want to see:

Some examples:

People listen to influential people because they share interesting things.
Journalists in IT become known by reporting trends.
Bloggers become famous by writing about good products.
People on Facebook share videos that their friends will find funny.

So, what do you have to offer them?

It’s the old saying, ”what’s in it for me?”

Take this example:

Imagine that you have a start-up company in the IT industry. Your video explains how your product works and solves a problem.

IT bloggers want to be the first to find new interesting things. If you reach them with your video, you have already done the work for them.

Their followers see the article / video. And that leads to the blogger looking good because he showed that product. And you get more people interested in your product.

But win / win / win situation.

Here are four types of people with influence:

1. Friends

These are your partners and people you have a close relationship with.

Here’s how to proceed: These are the easiest people to reach. Ask them to do you a favor by sharing your video.

Come in a way you can collaborate. And do not forget to advertise for those in your customer group.

2. Pitchade

These are people in your market but outside your own network. It includes people who would benefit from sharing your video.

Here’s how to proceed: It’s difficult to get these people to share your video. Especially if your video is ”for sale.” Tell us why your video is valuable to them and their customer base. And that they win when you win.

• Who do I want to distribute my video to? • What value can I give them and their followers?

3. Paid

People you sponsor to talk a lot about your product.

Here’s how to proceed: Paid people can usually reach a lot of people. But there is a risk that their followers are not interested in your product.

4. Found

These are people who have found your products and share them on their own. And therefore the hardest type to get.

How to proceed: There is no guaranteed way to find such people. But your goal is to support them: find out who is watching your video and encourage them

Influential people can be friends, pitched, paid or found. Everyone should be contacted in different ways.

And if you find the right person, your video can spread like wildfire!

Enter your text here …

Videomarknadsföring

ANIMERAD VIDEO – är det för er?

Detta verktyg har börjat synas mer och mer på de senaste åren. Efter att vi spenderar mer och mer tid på internet har vi blivit mer otåliga när det gäller att hitta information. Går man in på en hemsida där man inte får den information man är ute efter på första sidan är det lätt att man ger upp och tittar vidare på en annan sida. Studier visar att snittbesöket på en hemsida är 8 sekunder. Försök övertala någon att göra någonting, vad som helst, på 8 sekunder, på internet dessutom. Inte helt lätt.

Det var detta som gjorde att animerad video började ta fart. När företagsägare bytte ut sitt bildspel på hemsidan mot en animerad video som inte bara underhöll besökaren, utan också informerade och till och med jobbade som en försäljare så började man se stora förändringar inom en del områden.

1. Besökare började spendera betydligt längre tid på hemsidan, eftersom de (förutsatt att videon var bra) tittade på hela videon, vilket förhoppningsvis också skapade intresse för företaget och dess produkter/tjänster att man fortsatte titta runt på hemsidan efter att videon var slut.

2. Försäljning ökade – det finns många case studies där företag rapporterat stora förändringar i försäljning av produkter som presenterats med video, både animerad som “riktig”. Många företag säljer produkter och tjänster som inte alltid är så lätta att förstå med bara text. Mjukvara företag till exempel, där kan en video förklara för en person som inte är helt teknik kunnig vad deras produkt gör och hur den fungerar.

3. Ny marknadsföringskanal – mer än hälften av all internet trafik idag är video som streamas (tänk youtube). Med en animerad reklamvideo fick man alltså möjligheten att lägga upp sitt företags reklamfilm på youtube och efterhand leda tittaren till hemsidan. Mer besökare = mer potentiella kunder.

4. Sökresultat som har en video på t.ex. google har betydligt högre CTR (Click Through Rate) som förstärker föregående punkt (mer besökare)

Dessa är bara ett par områden där en animerad webb video har gett stora resultat och fortsätter att göra så.

För att sammanfatta kan man säga att animerad webb video är för de företag som vill förklara sina produkter/tjänster på ett lättare sätt. Det är också ett bra tips att ha en animerad video på t.ex. in iPad om ni har utställning på en mässa där folk kan få se en kort video om vad ni jobbar med. Det är fortfarande relativt nytt att ha en video på sin hemsida, och ses som innovativt.

Nu har vi tjatat tillräckligt om hur bra våran produkt är!

Ciao

Varför video fungerar

Har du någonsin glömt siffrorna till en dörr- eller pinkod, men lyckats lista ut de genom att låtsas slå in koden i ditt huvud? Detta är anledningen till varför animerad video fungerar. Låt mig förklara.

En gång när jag var 12 år besökte jag min farmor och fick lära mig hennes pinkod, 1205. Jag använde denna pinkod EN GÅNG, och kom ihåg siffrorna 15 år senare. Hur kommer detta sig?

Jag är inget geni. Men mönstret som siffrorna skapar när man slår in de satte sig i mitt minne, det blev ett uppochnervänt L. Eftersom jag kom ihåg mönstret kunde jag lista ut siffrorna utan att jag egentligen mindes pinkoden.

När du lyssnar på information stimuleras bara ett sinne. Studier visar att när bara hörseln stimuleras minns man endast 10% av informationen. Men när både hörsel och syn används minns man upp till 68%. Detta kallas dual-coding theory.

Med en explainer video får du möjligheten att stimulera både hörsel och syn vilket leder till tittaren kommer ihåg betydligt mer.

Dual-coding sker när du får information både auditivt och visuellt, dessa kanaler kodas annorlunda och detta leder till att tittarens förståelse för information ökar drastiskt.

När speakern och bakgrundsmusiken stöds av visuella bilder sparas mer information i ditt minne. Detta är anledningen till explainer videons framgång när det kommer till kommunikation.

Animerad video är extra bra. Att ha ett ansikte som pratar till kameran är inte lika effektivt då huvudet i sig inte gynnar informationen som kommuniceras. Charmen med animerad video är att vi kan visa precis vad vi vill för att stödja den information som levereras auditivt.

Vill du att era besökare kommer ihåg er?

 

 

Marknadsför din startup med animerad video

In the beginning, all startups have a common problem: exposure. As we know, it does not matter how good product or service you sell, if no one knows if there will be no customers.

Animated / explainer / sales / web video is great for startups for a couple of reasons.

In addition to the common reasons that people no longer want to read text, and better search engine optimization, your startup can:

Deliver a cruel elevator pitch digitally

Instead of sending boring ”value-seeking” emails to people, you can instead send a link to a video on e.g. youtube pitching is a startup. You know how it is, you get an email from someone and it just screams ”I want something from you”, and you throw the email faster than quick.

You can also be creative when it comes to sharing the video. Send out USB stick with the video inserted, who would throw it away?

With a video, not only is the person much more likely to open the video, once they watch it, it is not YOU who is pitching, you do not end up in the same ”low-value” position. It also looks professional.

2. Storytelling

You get the chance to tell your story. Everyone has one, but many do not get the chance to tell theirs as people lose interest very quickly, especially when the story is written in text. In video format, we get the freedom to be really creative, fun, and communicate effectively.

Viral video, a startup’s wet dream

Of course, it’s easier said than done to create a viral video, but the opportunity to create something creative that people want to spread is there. Text is simply not as interesting anymore, but a short video with a fun / interesting / inspirational message is something people love.

I myself have had a viral video, this was a private video, but it was one of the funniest things that happened to me. The video ended up i.a. on CNN and MSN’s front page, it was on TV in the US, Sweden, and England. Something you never forget.

 

To sum up, we believe that animated video has extra great potential for startups as the first years are critical.