Har du någonsin glömt siffrorna till en dörr- eller pinkod, men lyckats lista ut de genom att låtsas slå in koden i ditt huvud? Detta är anledningen till varför animerad video fungerar. Låt mig förklara.

En gång när jag var 12 år besökte jag min farmor och fick lära mig hennes pinkod, 1205. Jag använde denna pinkod EN GÅNG, och kom ihåg siffrorna 15 år senare. Hur kommer detta sig?

Jag är inget geni. Men mönstret som siffrorna skapar när man slår in de satte sig i mitt minne, det blev ett uppochnervänt L. Eftersom jag kom ihåg mönstret kunde jag lista ut siffrorna utan att jag egentligen mindes pinkoden.

När du lyssnar på information stimuleras bara ett sinne. Studier visar att när bara hörseln stimuleras minns man endast 10% av informationen. Men när både hörsel och syn används minns man upp till 68%. Detta kallas dual-coding theory.

Med en explainer video får du möjligheten att stimulera både hörsel och syn vilket leder till tittaren kommer ihåg betydligt mer.

Dual-coding sker när du får information både auditivt och visuellt, dessa kanaler kodas annorlunda och detta leder till att tittarens förståelse för information ökar drastiskt.

När speakern och bakgrundsmusiken stöds av visuella bilder sparas mer information i ditt minne. Detta är anledningen till explainer videons framgång när det kommer till kommunikation.

Animerad video är extra bra. Att ha ett ansikte som pratar till kameran är inte lika effektivt då huvudet i sig inte gynnar informationen som kommuniceras. Charmen med animerad video är att vi kan visa precis vad vi vill för att stödja den information som levereras auditivt.

Vill du att era besökare kommer ihåg er?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *